ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เจนภพดอทคอม www.jnepob.com
 หน้าแรก | กระดานข่าว |บทความพิเศษ|เพื่อนบ้าน|ค่ายเพลง| ลิงค์นักร้องลูกทุ่ง| ติดต่อ                                             
สโมสรลูกทุ่งแข้งทอง
"เสียเหงื่อเมื่อเล่นกีฬา ดีกว่าเสียน้ำตาเพราะยาเสพติด"

ความเป็นมา >>>   เป็นแนวคิดของ เจนภพ จบกระบวนวรรณ ที่ต้องการสร้างกิจกรรมด้านกีฬา

                         โดยเฉพาะการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและ การอุทิศตัวอุทิศเวลาเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม
                         จึงเสนอจัดการแข่งขันฟุตบอลดาราการกุศลขึ้น คุณวิทยา ศุภพรโอภาส ผู้บริหารลูกทุ่งเอฟเอ็ม อนุมัติให้จัด
                         เลยต้องประกาศเชิญชวนเพื่อนพี่น้องนักร้องลูกทุ่ง และผู้ที่เกี่ยวข้องมารวมตัวกันซ้อมอย่างเอาจริงเอาจัง
                         จนสามารถตั้งเป็น ทีมฟุตบอลลูกทุ่งแข้งทอง ขึ้นมาได้เปิดตัวครั้งแรกใช้ชื่อทีมว่า ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
                         แต่นโยบายกิจกรรมครั้งเดียวแล้วก็เลิกไป เจนภพ จบกระบวนวรรณ
                         ซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลเก่าตั้งแต่ยังเรียนชั้นประถม
                         จนเข้ารั้วมหาวิทยาลัยก็ยังเป็นนักฟุตบอลของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
                         รู้สึกเสียดายกิจกรรมประกอบกับเ้จ้าตัวรักและชอบกีฬาฟุตบอลมากเลยสานต่อทำทีมต่อด้วยการ
                         ดิ้นรนดูแลทุกอย่างด้วยตัวเอง จึงเปลี่ยนชื่อทีมเป็น ทีมลูกทุ่งแข้งทอง
                            
  เพื่อจะได้สะดวกและรับผิดชอบได้เต็มที่
                                                               

 

วันก่อตั้งทีม >>>>  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

วัตถุประสงค์>>>>    1. เพื่อสุขภาพร่างกายของศิลปินจะได้แข็งแรง เพราะการเล่นกีฬาฟุตบอล เป็นการออกกำลังกายที่ดียิ่ง
                          2. เพื่อรวมตัวกันทำประโยชน์ให้กับสังคมทั่วไป จะได้เห็นภาพว่าศิลปินก็รู้จักเสียสละทำคุณงามความดี
                              เป็นไม่ใช่จ้องแต่ผลประโยชน์ส่วนตน
                          3. เพื่อประสานสามัคคีในหมู่เพื่อนศิลปินด้วยกัน
                          4. เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อลูกหลานเยาวชนและบุคคลอื่น
                          5. เพื่อดูแลรณรงค์ให้ลูกหลานห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทั้งหลายทั้งปวง  รู้จักเป็นผู้ให้
                              รู้จักเสียสละตั้งแต่เด็กๆ

"เพื่อนสมาชิกร่วมอุดมการณ์เดียวกันของสโมสรลูกทุ่งแข้งทอง"


สโมสรลูกทุ่งแข้งทอง มีสมาชิกแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ

                              1. ลูกทุ่งแข้งทอง V.I.P.
                              2. ลูกทุ่งเยาวชนแข้งทอง

ลูกทุ่งแข้งทอง V.I.P. คือ ศิลปินนักร้อง,นักแต่งเ้พลง,นักจัดรายการวิทยุ,
                              โทรทัศน์,นักดนตรี,ดารานักแสดง,
                              ศิลปินพื้นบ้านไทย และ ผู้บริหารเจ้าของกิจการ
                              ทั่วไปผู้มีใจรักศิลปะและรักการกีฬา
                              พร้อมบรรดาเพื่อนๆผู้เคารพนับถือของ
                              เจนภพ จบกระบวนวรรณ

ลูกทุ่งเยาวชนแข้งทอง คือ ลูกหลานเยาวชนในโครงการ
                              ฝึกสอนของสโมสร(Academe)
                              ที่เจนภพ จบกระบวนวรรณ
                              และเพื่อนๆช่วยกันตั้งช่วยกันสอนช่วยกันอบรมมา
                              โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะต้องการเพาะบ่มให้
                              ลูกหลานเป็นคนดีของสังคม
                              โตขึ้นจะได้ดูแลประเทศชาติได้

ลูกทุ่งแข้งทอง               มีสมาชิกหมุนเวียนเข้าออกตั้งแต่อดีต
                             จนถึงปัจจุบันหลายรุ่นลูกทุ่งเยาวชนแข้งทอง     
                             มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 1,000 คน                              ปัจจุบันได้ยุติโครงการแล้วเพราะขาดผู้สนับสนุน

                                                  สนทนาภาษาลูกทุ่งแข้งทอง

ที่อยู่ : 577(28) จรัญสนิทวงศ์ 13 (แยกพาณิชยการธนบุรี 9) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 02 - 412-1694 โทรสาร :  02-864-3199      อีเมล vichathai.ac.th@hotmail.com