ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เจนภพดอทคอม www.jenpob.com
 หน้าแรก | กระดานข่าว |บทความพิเศษ|เพื่อนบ้าน|ค่ายเพลง| ลิงค์นักร้องลูกทุ่ง| ติดต่อ                                             
สถาบันวิชาไทย
"อยากรู้ต้องได้รู้ อยากเรียนต้องได้เรียน"


สถาบันวิชาไทย:

คือสำนักตักศิลาแบบไทยๆตามแนวคิดของ
เจนภพ จบกระบวนวรรณ
ที่ต้องการผดุงรักษาวิชาของปู่ย่าตาทวด
ที่เป็นมรดกตกทอดกันมาให้
รวบรวมไว้เป็นหลักแหล่งและทำการสอน
เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้เหล่านี้
ออกไปในวงกว้างเพื่อรักษาวิชาความรู้เหล่านี้
ให้คงอยู่ในสังคมไทยตลอดไป


สถานที่ตั้ง:

เบอร์ติดต่อ:

คณะผู้บริหาร:

577(28) จรัญสนิทวงศ์ 13 (แยกพาณิชยการธนบุรี 9 )
แขวงวัดท่าพระ   เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ  10600

02-4121694
02-4121252(FAX)


ผู้อำนวยการสถาบันวิชาไทย - เจนภพ จบกระบวนวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี - สุขสม เจนกระบวนหัด
ผู้จัดการสถาบันวิชาไทย - ธรรมภพ เจนกระบวนหัด


หลักสูตรระบบการสอน:
อำนวยการสอนโดย เจนภพ จบกระบวนวรรณ
ยึดแบบแผนการเรียนการสอนแบบหวังผลอย่างครูโบราณไม่ใช่โรงเรียนเชิงธุรกิจ
แต่เป็นโรงเรียนเชิงอุดมคติ โดยมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อรักษาวิชาครู และเพื่ออบรม
บ่มนิสัยให้เยาวชนรักและภูมิใจในวิชาไทยทุกแขนง

เปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน - มืออาชีพ
แผนกดนตรี - แผนกนาฏศิลป์ - แผนกร้องเพลง - แผนกศิลปะการแสดง - แผนกพิเศษ (วิชาชีพ)


ระเบียบการ :
- สมัครเรียนได้ที่สถาบันวิชาไทย
- ลงทะเบียนแจ้งความจำนง
- ชำระค่าลงทะเบียน 200 บาท พร้อมรับบัตรประจำตัวผู้เรียน
- เลือกระบบเรียนเดี่ยว / เรียนกลุ่ม
- นัดหมายเวลาเพื่อจัดสรรกลุ่มเรียนตามความสะดวกของ ผู้สอน-ผู้เรียน
- ชำระค่าเรียนเป็นรายเดือน


 เวลาเรียน :
- เรียนเดือนละ 4 ครั้ง (สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง)
- หรืออื่นๆ ตามความสมัครใจของผู้เรียน
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเรียนจากปกติ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีจำเป็นอื่นๆ สามารถติดต่อกับทางสถาบันฯได้เป็นกรณีพิเศษ

พิเศษ : - สถาบันมีการเปิดคอร์สพิเศษและการอบรมเฉพาะกิจสนใจติดต่อที่สถาบันฯ
เวลาทำการ :
ทุกวัน เวลา 10:00 - 20:00 น.

         


ที่อยู่ : 577(28) จรัญสนิทวงศ์ 13 (แยกพาณิชยการธนบุรี 9) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 02 - 412-1694 โทรสาร :  02-412-1252      อีเมล vichathai.ac.th@hotmail.com