ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เจนภพดอทคอม www.jenpob.com
 หน้าแรก | กระดานข่าว |บทความพิเศษ|เพื่อนบ้าน|ค่ายเพลง| ลิงค์นักร้องลูกทุ่ง| ติดต่อ                                             
สถาบันวิชาไทย
"อยากรู้ต้องได้รู้ อยากเรียนต้องได้เรียน"

แผนกดนตรี

ดนตรีไทย(ขั้นพื้นฐาน)
   หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจดนตรีไทย แต่ยังไม่มีพื้นฐานใดๆ
มาก่อนโดยทางสถาบันฯเน้นการสอนแบบหวังผลอย่างครูโบราณ
ตามความสามารถของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อที่ผู้เรียนจะนำไปใช
้เป็นพื้นฐาน ในการเรียนระดับอื่นๆต่อไป
เปิดสอน - ระนาดเอก
           - ระนาดทุ้ม
           - ฆ้องวงเล็ก
           - ฆ้องวงใหญ่
           - ขิม
           - จะเข้
           - ซออู้
           - ซอด้วง
           - ปี่-ขลุ่ย
           - เครื่องหนัง


ดนตรีไทย(ชั้นสูง)

    หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อยอดสำหรับคนรัก และศรัทธาปี่พาทย์ไทย
โดยแท้ และปรารถนาจะร่วมกันเก็บรักษาทางเพลงโบราณ
ของครูบาอาจารย์เอาไว้ ด้วยความเป็นคนมีพื้นฐานมาก่อน
อาจจะเป็นคณะปี่พาทย์ที่อยากต่ออยากได้เพลงของแท้ไว้เล่น
หรือ นักเรียน นักศึกษา ครูบาอาจารย์ ที่สนใจ อยากได้เพลงดีๆ
ไว้ประดับความรู้ สอนแบบโบราณ เข้มงวด เอาจริงเอาจังต้องอดทนสูง
ต้องมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อ

เปิดสอน  - เพลงหน้าพาทย์์
           - เพลงไทยสำเนียงมอญทุกชนิด
           - เพลงประกอบพิธีกรรม
           - การบันทึกโน้ตเพลงไทยแบบสากล
           - การวิเคราะห์เพลงไทยเดิม
           - การแต่งเพลงไทยเดิม


ดนตรีไทย(ชั้นสูง)
 (ทางเพลงฝั่งธนฯบ้านพาทยโกศล)

    หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรชั้นสูง และเป็นทางเพลงพิเศษเฉพาะของฝั่งธนฯ
ซึ่ง ครูจางวางทั่ว พาทยโกศล ประดิษฐ์ทางไว้ที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่งต้องการคนที่เรียนเป็นคนปี่พาทย์
หรือ เป็นบ้านดนตรี เป็นชมรมดนตรีที่มีวงอยู่แล้ว อยากได้เพลง
ก็สามารถยกวงมาเรียน มาต่อ เป็นพิเศษได้ ใช้เวลาเรียนนาน
ต้องเอาใจใส่ สนใจเต็มที่

เปิดสอน - ประวัติครูจางวางทั่ว พาทยโกศลและครูดนตรีคนสำคัญๆของบ้านนี้
           - เพลงสำคัญๆทางฝั่งธนฯ
           - การต่อเพลงด้วยมือเฉพาะทางฝั่งธนฯ
           - แนวร้องเพลงไทยเดิมแบบทางฝั่งธนฯ
              ฯลฯ


ดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน
รายวิชาที่เปิดสอน
                         - แคน
                         - พิณ
                         - ซอ(กันตรึม-อีสาน)
                         - โปงลาง
ี                         - โหวด    
ดนตรีพื้นบ้าน
แตรวง

    คณาจารย์ที่มาสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อแตรวงโดยเฉพาะ เป็น ศิษย์ืเอก ครูฉลอง
วุฒิวัย-ตระกูลวัดหนองแขม ผู้ชนะเลิศแตรวงถ้วยพระราชทาน
รายวิชาที่เปิดสอน
                       1. ความรู้พื้นฐานเรื่องเพลง ที่ใช้สำหรับแตรวงชาวบ้าน
                       2. ทบทวนโน้ตเพลงหลักที่ใช้สำหรับแตรวงชาวบ้าน
                       3. เทคนิคการปรับวง-การบรรเลงแตรวงชาวบ้าน

 

ทฤษฎีดนตรี เปิดสอนเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป
1 ประวัติความเป็นมาและประเภทของเพลงพื้นบ้าน-พื้นเมืองไทย
   ภาคกลาง  สอนโดย อาจารย์อเนก นาวิกมูล
2 ประวัติความเป็นมาและประเภทของเพลงพื้นบ้าน-พื้นเมืองอีสาน
   เพลงลูกทุ่งไทยอีสาน,จังหวะอีสาน โดย อาจารย์สุรินทร์ ภาคศิร
3 ประวัติความเป็นมาและการแบ่งยุคสมัยเพลงลูกทุ่ง-ที่มาที่ไปของ
   บทเพลงสำคัญๆ  โดย อาจารย์ เจนภพ จบกระบวนวรรณ
4 เพลงอีสานประยุกต์ กลอนลำผสมสากล ทางต่างๆ โดย    อาจารย์ดอย อินทนนท์
5 ทฤษฎีดนตรีไทย /ประวัิติครูดนตรี/การวิเคราะห์เพลงไทย ฯลฯ
ดนตรีสากล     เนื่องจากเป็นวิชาเฉพาะ ความสามารถพิเศษที่ต้องหมั่นฝึกฝน หมั่นขยันซ้อมมือ
ตลอดละเลยไม่ได้ ทุกคนที่เรียนจึงควรมีเครื่องดนตรีส่วนตัว หากซื้อไม่ถูก ขอคำแนะนำ
พิเศษจากครูอาจารย์ได้ ละหากมีความรู้พื้นฐานดนตรีสากลเรื่องโน้ตมาก่อนจะสะดวกขึ้น

รายวิชา เปิดสอน
1 แอ๊คคอร์เดี้ยน กับ อ.จิตรกร บัวเนียม
2 กีตาร์แบนโจ-ฮาวาย และการร้องเพลงโห่ กับ
   ราชาเพลงโห่    เพชรพนมรุ้ง

3 ไวโอลินลายไทย เพื่อความสุขและการแสดง กับ อ.สุทิน ดวงเดือน
4 คลาริเน็ต-แซกโซโฟน ทางไทยเดิมและทางลูกทุ่ง กับ
   อ.วิิชิต  โห้ไทย
5 ดนตรีสากลทุกประเภท ทางไทยเดิม กับ อ.บุญส่ง เหมือนแย้ม    (ผู้ฝึกสอนวงโยธวาธิต กองดุริยางค์ทหารเรือ)
ที่อยู่ : 577(28) จรัญสนิทวงศ์ 13 (แยกพาณิชยการธนบุรี 9) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 02 - 412-1694 โทรสาร :  02-412-1252      อีเมล vichathai.ac.th@hotmail.com