ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เจนภพดอทคอม www.jnepob.com
 หน้าแรก | กระดานข่าว |บทความพิเศษ|เพื่อนบ้าน|ค่ายเพลง| ลิงค์นักร้องลูกทุ่ง| ติดต่อ                                             
รับรางวัล"สายฟ้าทองคำ" จากงานนักวิทยุและโทรทัศน์ดีเด่น ครั้งที่ 1
ในฐานะ นักจัดรายการวิทยุดีเด่น สาขาเพลงลูกทุ่ง

    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2532
จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักจัดรายการข่าววิทยุ,
    สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงละครแห่งชาติ
รับโล่์เกียรติคุณ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 90 ปี
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2540
 ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ นักจัดรายการวิทยุผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
ของ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รับรางวัล "เพชรสยาม"
สาขาวิถีชีวิตไทยทางวิทยาการเพลงลูกทุ่ง 
จากสำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม
รับรางวัล โล่ห์พระราชทาน จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จากผลงานการประพันธ์เพลง  "อย่ากลัวจน"
ขับร้องโดย  สมมาส ราชสีมา ในโครงการสื่อเพื่อวัฒนธรรม
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2544
ณ ศาลาดุสิตาลัยในพระบรม มหาราชวัง
รับโล่เกียรติยศ ในฐานะเป็น ผู้แต่งกายดีเด่นประจำปี 2544 ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย  จากสมาคมช่างตัดเสื้อไทยมอบไว้   
ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544
รับโล่เกียรติบัตร ในฐานะ"คนต้นแบบ" ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมไทย
จากสำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2544
    ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
รับรางวัล "มาลัยทอง" ในฐานะผู้ประพันธ์คำร้องยอดเยี่ยม
ประจำปีพุทธศักราช 2544 จากผลงานเพลง"พ่อ"
ขับร้องโดย รุ่ง สุริยา มอบไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2545
    จากสถานีวิทยุลูกทุ่งเอฟเอ็ม
รับรางวัล"บุศบกทองคำ" ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
สาขามนุษยศาสตร์  ด้านการใช้ภาษาไทย ประจำปีพุทธศักราช 2548
    ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2548  
จากกระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รับรางวัล "มาลัยทอง" ในฐานะผู้ประพันธ์คำร้องยอดเยี่ยม
ประจำปีพุทธศักราช 2549  จากผลงานเพลง "พระจันทร์ร้องไห้"
    ขับร้องโดย รุ่ง สุริยา มอบไว้ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2550
จากสถานีวิทยุลูกทุ่งเอฟเอ็ม

รับรางวัล"มาลัยทอง" ในฐานะผู้ประพันธ์เพลงสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
ประจำปีพุทธศักราช 2549 จากผลงานเพลง"พระจันทร์ร้องไห้"
    ขับร้องโดย รุ่ง สุริยา มอบไว้ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2550
 จากสถานีวิทยุลูกทุ่งเอฟเอ็ม
รับเกียรติบัตรยกย่องในฐานะ "พ่อดีเด่น"

เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2549
    มอบให้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549
จากโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน-ธนบุรี

รับรางวันขอยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครูผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงไว้ในแผ่นดิน"

"ครูเจนภพ จบกระบวนวรรณ"
ให้ไว้ในองาน "วันกตัญญูครูเพลง ครั้งที่ 1" วันที่ 16 มกราคม 2553
จากกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สมาคมนักแต่งเพลง  แห่งประเทศไทย


ที่อยู่ : 577(28) จรัญสนิทวงศ์ 13 (แยกพาณิชยการธนบุรี 9) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 02 - 412-1694 โทรสาร :  02-864-3199      อีเมล vichathai.ac.th@hotmail.com