ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เจนภพดอทคอม www.jnepob.com
 หน้าแรก | กระดานข่าว |บทความพิเศษ|เพื่อนบ้าน|ค่ายเพลง| ลิงค์นักร้องลูกทุ่ง| ติดต่อ                                             

 <<< ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 >>>
            ชนะเลิศวาดภาพช้าง จากงานวันเด็กของโรงเรียนรัตนโนภาส อำเภอเมือง นครราชสีมา

<<< ระดับประถมศึกษาปีที่ 7>>>
            ชนะเลิศแต่งบทกวี-สักวา ได้รับรางวัลเป็นมะละกอลูกใหญ่ 1 ลูก จากโรงเรียนวัดแค (ปัจจุบันคือภัทรญารวิทยา)
            อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

<<<ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.ศ.1-3>>>           
             ชนะเลิศคัดลายมือได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งระดับจังหวัด ตอนนั้นเรียนอยู่โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฎิ์
             ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จ. นครปฐม

<<<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ.4-5>>>
         **ชนะเลิศอ่านทำนองเสนาะได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
             ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ
          * ชนะเลิศเรียงความ วันต่อต้านยาเสพติด จัดโดยสำนักงานเยาวชนแห่งชาติ ในงานนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด
             ณ ยิมเนเซี่ยม 1 ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
          * ชนะเลิศเขียนเรียงความปาฐกถา ทั้ง 4 สาขา จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ จากผู้เข้าแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
             ณ หอประชุมใหญ่กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ  
                                   
<<<ระดับอุดมศึกษา>>>
          *ชนะเลิศแต่งบทกวีประกอบภาพยนตร์ต่างประเทศ จากโรงภาพยนตร์ ในเครือสยาม- สกาล่า
            ได้รางวัลเงินสด 1,000 บาท
             

                         
ที่อยู่ : 577(28) จรัญสนิทวงศ์ 13 (แยกพาณิชยการธนบุรี 9) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 02 - 412-1694 โทรสาร :  02-864-3199      อีเมล vichathai.ac.th@hotmail.com