ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เจนภพดอทคอม www.jnepob.com
 หน้าแรก | กระดานข่าว |บทความพิเศษ|เพื่อนบ้าน|ค่ายเพลง| ลิงค์นักร้องลูกทุ่ง| ติดต่อ                                             
สถานีวิทยุเสียงศิลปิน
       
สถานีวิทยุชุมชนเล็กๆที่ไม่เหมือนใคร เพราะมีเจ้าพ่อเสื้อลายดอก
เจนภพ จบกระบวนวรรณ
เป็นผู้อำนวยการสถานี....
สถานีวิทยุเสียงศิลปิน 105.25MHz. คลื่นวิทยุเพื่อผดุงรักษาสมบัติวัฒนธรมของชาติ

    


    ความเป็นมา: >>>      กรมประชาสัมพันธ์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
                               ได้ประกาศเชิญชวนเข้าร่วม
โครงการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์
                               เจนภพ จบกระบวนวรรณ - นักจัดรายการวิทยุมืออาชีพ ซึ่งมีบ้านพักอยู่ในเขตบางกอกใหญ่
                               จึงนำเรื่องการตั้งวิทยุชุมชนหารือกับเพื่อนพี่น้องศิลปินที่พำนักอยู่ในละแวกนี้มากมาย
                               ว่าควรจัดตั้งวิทยุชุมชนขึ้นมาเพื่อเป็นกระบอกเสียงและทำประโยชน์ให้ชุมชนท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่
                               ทุกคนเห็นด้วยจึงรวบรวมเอกสารขอจัดตั้งวิทยุชุมชนขึ้นมาเพื่อเป็นกระบอกเสียงและทำประโยชน์
                               ให้ชุมชนท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ ทุกคนเห็นด้วยจึงรวบรวมเอกสารขอจัดตั้งวิทยุชุมชนขึ้นมา
                               ตามระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์ทุกอย่าง
   หลักฐานยืนยัน : >>>
 ยื่นเอกสารคำขอดำเนินการจุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน เป็นลำดับที่ 79 
                                    ยื่นขอจัดตั้งเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2547

                                      
   อง
ค์กรผู้จัดตั้ง      1. พิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง    
                                      2. สถาบันวิชาไทย  
                                      3. ชุนชมเขตบางกอกใหญ่(รวม34ชุมชน)
                                      4. ชุมชนซอยบุปผาสวรรค์
                                      5. กลุ่มศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง  


   วัตถุประสงค        1. เพื่ื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสารกระบอกเสียงของคน
                                         ในชุมชนภายในรัศมีการออกอากาศ
                                     2. เพื่ออนุรักษเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
์                                     3. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
                                     4. เพื่อเป็นแหล่งแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทรรศนะของผู้คนในชุมชน 
                                     5. เพื่อส่งเสริมและเป็นสถานที่เรียนรู้งานด้านสื่อวิทยุ แก่ครูอาจารย์นักเรียน
                                         นักศึกษาทั้งสถาบันภาครัฐและเอกชนในอาณาบริเวณรัศมีการออกอากาศ 


ที่อยู่ : 577(28) จรัญสนิทวงศ์ 13 (แยกพาณิชยการธนบุรี 9) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 02 - 412-1694 โทรสาร :  02-864-3199      อีเมล vichathai.ac.th@hotmail.com